Sativa shop

Sativa Shop - dostrzegamy leżący w roślinach konopi potencjał.

Sativa shop

Aby dowiedzieć się więcej o działalnośc i naszych produktach skontaktuj się z nami.

Biuro obsługi klienta

Poniedziałek-piątek 10:30–14:00 Tel+48733700045

E-mail

info@sativashop.eu

Adres

ul.Powstańców 27/18 05-091,ZĄBKI

Zakupy w sklepie sativashop.eu
Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto.
Jest uzależniony od łącznej wagi zamówienia. Całe zamówienie jest wysyłane w jednej przesyłce i klient ponosi jeden koszt dostawy. Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi od 1-2 dni w robocze – jeśli produkt znajduje się na magazynie. W innych przypadkach prosimy o kontakt z naszym sklepem. Dostawa powyżej 189 zł GRATIS
określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI 1 Definicje 2 Kontakt ze Sprzedawcą 3 Wymogi techniczne 4 Zakupy w Sklepie 5 Płatności 6 Realizacja zamówienia 7 Prawo odstąpienia od umowy 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy 9 Reklamacje 10 Dane osobowe 11 Zastrzeżenia 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy 1 DEFINICJE Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie. Regulamin – niniejszy regulamin. Sklep – sklep internetowy SATIVA SHOP prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sativashop.eu Sprzedawca – ,Business Duo SP Z O.O. firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1251722748 ., ul.Powstańców 27/18,05-091,ZĄBKI 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ Adres e-mail: info@sativashop.eu Telefon: 733700045 3 WYMOGI TECHNICZNE Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: urządzenie z dostępem do Internetu przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail. 4 ZAKUPY W SKLEPIE Ceny towarów widoczne w Sklepie Sativa Shop są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie sativashop.eu założyć w nim Konto. 5.Płatności Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Za pomocą karty płatniczej w niedalekim czasie W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności PayPal, podmiotem świadczącym obsługę płatności online. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa: Rzeczpospolita Polska Polska Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: Za pośrednictwem Poczty Polskiej 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Popiełuszki 16/37 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej. 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 9 REKLAMACJE W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy żądać wymiany rzeczy na wolną od wad żądać usunięcia wady Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest Sprzedawcy, na adres ul.Powstańców 66 paw.18 05-091, ZĄBKI w opisie produktu w Sklepie. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 10 DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie sativashop.eu. 11 ZASTRZEŻENIA Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie. 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Załącznik nr 1 do Regulaminu Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) adres e-mail: info@sativashop.eu – Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………………………….. – Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………………… – Adres Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data …………………………………….. (*) Niepotrzebne skreślić. Regulamin konta Regulamin konta w sklepie SATIVA SHOP SPIS TREŚCI 1 Definicje 2 Kontakt ze Sprzedawcą 3 Wymogi techniczne 4 Konto 5 Reklamacje 6 Dane osobowe 7 Zastrzeżenia 1 DEFINICJE Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie. Sklep – sklep internetowy SATIVA SHOP prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sativashop.eu Sprzedawca – jak wyżej, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Business Duo SP Z O.O. wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ Business Duo SP Z O.O ul.Powstańców 66 paw.18 05-091, ZĄBKI NIP:1251722748 3 WYMOGI TECHNICZNE Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest: aktywne konto e-mail urządzenie z dostępem do Internetu przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies 4 KONTO Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: info@sativashop.eu, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta. 5 REKLAMACJE Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail info@sativashop.eu . Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z: mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 6 DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. 7 ZASTRZEŻENIA Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są: konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy info@sativashop.eu, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. ———————————————- Serwis Obsługi Klienta info@sativashop.eu
Arkadiusz Pazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Atom Lab Arkadiusz Pazurek, z siedzibą w Warszawie w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Klauzula informacyjna dla osób, z którymi Arkadiusz Pazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Atom Lab Arkadiusz Pazurek, z siedzibą w Warszawie, nawiązuje kontakty biznesowe ADMINISTRATOR DANYCH: Administratorem Państwa danych osobowych jest Arkadiusz Pazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Atom Lab Arkadiusz Pazurek, z siedzibą w Warszawie. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytań ofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy), Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy). ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej. CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu zakończenia kontaktów biznesowych, w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji. TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby można było nawiązać relacje biznesowea konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania współpracy biznesowej. * Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Klauzula informacyjna dla dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą ADMINISTRATOR DANYCH: Administratorem Państwa danych osobowych jest Arkadiusz Pazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Atom Lab Arkadiusz Pazurek, z siedzibą w Warszawie. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży/dostawy usług lub towarów na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy) Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy). ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności. CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy, w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy, w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy, w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia. TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy. * Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Klauzula informacyjna dla kontrahentów, będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą ADMINISTRATOR DANYCH: Administratorem Państwa danych osobowych jest Arkadiusz Pazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Atom Lab Arkadiusz Pazurek, z siedzibą w Warszawie. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy). Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy). Ściągania należności na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy). ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności. CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy, w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy, w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy, w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia, w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności. TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów. * Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Klauzula informacyjna dlaosób reprezentujących (pracownicy, współpracownicy) kontrahentów oraz dostawców ADMINISTRATOR DANYCH: Administratorem Państwa danych osobowych jest Arkadiusz Pazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Atom Lab Arkadiusz Pazurek, z siedzibą w Warszawie. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy). Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy). Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy). Ściągania należności na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy). ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych. CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy– do czasu zakończenia umowylub wniesienia skutecznego sprzeciwu, w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy, w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy, w celu rozpatrywania i zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia, w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności. TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy. * Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Klauzula informacyjna dla osób korespondujących ADMINISTRATOR DANYCH: Administratorem Państwa danych osobowych jest Arkadiusz Pazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Atom Lab Arkadiusz Pazurek, z siedzibą w Warszawie. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: Zarejestrowania korespondencji oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłanąkorespondencję na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem). Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów). ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych. CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję-do momentu zakończenia korespondencji, w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja. TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych; prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych; prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji. * Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej www.sativashop.eu ADMINISTRATOR DANYCH: Administratorem Państwa danych osobowych jest Arkadiusz Pazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Atom Lab Arkadiusz Pazurek, z siedzibą w Warszawie. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane przetwarzane są w celu: Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej), Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów), Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki) ODBIORCY DANYCH: Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej. CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania. TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych jest dobrowolne. *Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) autor niniejszej wiadomości wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych powyżej. Wyrażona zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w ramach kontaktów z Arkadiuszem Pazurkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Atom Lab Arkadiusz Pazurek, z siedzibą w Warszawie i obowiązuje do czasu jej wycofania. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Arkadiusz Pazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Atom Lab Arkadiusz Pazurek, z siedzibą w Warszawie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających, dodatkowych informacji może Pani/Pan uzyskać na stronie internetowej www.sativashop.eu. Dane osobowe zawarte w korespondencji kierowanej do Arkadiusza Pazurka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Atom Lab Arkadiusz Pazurek, z siedzibą w Warszawie, są̨ przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji, bądź odpowiedzi na zadane pytanie, którego dotyczy ta korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Administratora w związku z prowadzoną działalnością oraz przetwarzanie danych w celu potwierdzenia udzielania informacji w zakresie skierowanych zapytań, a także obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie roszczeń.
Zostaw wiadomość a my skontaktujemy się z Tobą! Zawsze można zadzwonić w godzinach pracy: